Investice

Otevřené podílové fondy svým podílníkům (majitelům) výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze.

 • – Nejsou časově omezené
 • – Pokud investor drží podílové listy déle než půl roku, neplatí daň z příjmů
 • – I malý investor se díky nim může podílet na výnosech z cenných papírů a investic, na které by sám neměl finanční prostředky
 • – Kdykoliv lze nakoupit další podílové listy nebo přejít do jiného podílového fondu v rámci jedné investiční společnosti
 • – Lze je kdykoliv prodat

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Zlato se používá od dob 700 let před naším letopočtem, uchová hodnotu peněz po staletí

Zlato je dlouhodobá investice. Zlato bylo, je a vždycky bude. Již staletí po se stalo  univerzálním platidlem po celém světě. Na rozdíl od jiných platidel si vždy udrželo svou hodnotu. Cena zlata neustále roste a to je pro většinu investorů nejlepší argument pro investování do zlaté cihly. Celý svět se pomalu vzpamatoval ze světové krize. Dnes žijeme ve společnosti, která je čím dál tím více a více nestabilní a musíme se v ní naučit žít a hlavně v ní umět fungovat. Lidé, kteří hledí do budoucnosti dobře ví, že je dobré, přímo nezbytné se dobře zajistit.

Proč investovat do zlata

Chcete dlouhodobě zhodnotit své finance? Hledáte konzervativní investici s potenciálem zhodnocení v dvouciferných číslech? Investiční zlato zaznamenalo v posledních letech růst, který dokázalo nabídnout jen velmi málo srovnatelných komodit.

Zlato je jistota. Jistota dlouhodobého zhodnocování vašich peněz. Zlato vás ochrání před inflací i hospodářskou krizí. I proto si banky drží své finanční rezervy ve zlatě

Investujte chytře, dejte na jistotu

Zlato doporučují téměř všichni ekonomové jako trvalou hodnotu v rozbouřených vodách finančních trhů. Tento cenný kov začalo lidstvo používat jako platidlo již kolem roku 700 před naším letopočtem. Přestože dnes není běžné platit zlatem, jeho likvidita zůstává stále velmi vysoká.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.

 • – Představují možnost zajímavého, nadprůměrného zhodnocení investice
 • – Vhodné pro klienty připravené investovat dlouhodobě a nést určité riziko
 • – Výnosy z akcií přinášejí jak vyplácené dividendy, tak rozdíl mezi kupní a prodejní cenou
 • – Přináší možnost podílu na hospodaření světově významných společností
 • – Jsou bez problémů likvidní a prodejné na burze cenných papírů
 • – Jednoduchý způsob jak se stát majitelem společnosti

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Dluhopis (obligace, z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Dluhopisy typicky emituje stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.

Dluhopis je vztyčný maják pro finance, v   dnešní době finančních nejistot stále více investorů hledá způsob, kam bezpečně uložit a při tom dobře zhodnotit své finance. Jedním z takových způsobů může být nákup dluhopisů.

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.