Projektování budov

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace pro všechny kategorie pozemních staveb

Zpracování dokumentace stavby:

 • – dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS)
 • – dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • – dokumentace k provedení stavby (DPS)
 • – dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • – dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • – dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)

 

Inženýrská činnost

 • – obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a o připojovacích podmínkách
 • – obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a institucí k projektu
 • – projednání a odsouhlasení projektu se stavebním úřadem
 • – obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení pro investora
 • – autorské a technické dozory
 • – statický průzkum objektu a vypracování statických posudků
 • – zpracovnání rozpočtu a výkazu výměr
 • – vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • – vypracování požárních zpráv
 • – radonový, geologický a hydrogeologický průzkum.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.