Cestovní kanceláře mají od roku 1999 povinnost pojistit se pro případ úpadku. Klienti, kteří si koupili u cestovní kanceláře zájezd, mají díky němu nárok na pojistné plnění v případě úpadku kanceláře.

Pojištění musí mít ze zákona všechny cestovní kanceláře, které chtějí poskytovat vlastní zájezdy.

Cestovní kancelář je ze zákona povinna pojistit se minimálně na 30% plánovaných tržeb za vlastní zájezdy.

Pro Klienty

Pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případě, že cestovní kancelář, u které si zakoupili zájezd, zkrachovala. Snažíme se využívat našich dlouhodobých zkušeností s tímto produktem a minimalizovat komplikace vzniklé úpadkem CK ke spokojenosti poškozených klientu.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Obchodník, řemeslník, výrobce, hoteliér, pekař, pokrývač… jejich firma je tak trochu jejich dítě. Snad nic není pro podnikatele tak důležité jako stabilita a jistota – jistota, že uvidí-li strom spadlý na střeše, vypáčenou mříž na oknech, vytopený provoz, který nemůže dva týdny vyrábět, mohou se spolehnout na to, že taková věc neohrozí stabilitu a úspěch firmy.

Pojištění movitých věcí je určeno pro všechny typy firem a podnikatelů bez rozdílu odvětví a jeho předmětem je ochránit všechny možné movité věci nacházející se v areálu společnosti, ať jsou to počítače, zásoby, cennosti, majetek zaměstnanců a nebo výrobní linky, které jsou hned po lidech nepostradatelnými výrobními prostředky Vaší firmy. Pokud by jste přišli například o výrobní linku za několik milionů korun a tento majetek nebyl pojištěn, nejenom že přijdete o investici jako takovou, na kterou možná znovu nebudete mít dostatek finančních prostředků, ale zároveň přicházíte o ušlý zisk, který by jste mohli vytvořit v době odstávky této linky. Samozřejmě jsou s tím spojené i personální problémy, jelikož lidi musíte platit i když linka nevyrábí. Jednoduchým řešením je pojištění movitých věcí, které vám pokryje případné škody poškozením nebo zničením způsobené nahodilými událostmi.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Program pro pojištění měst a je speciálně připraven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi. Produkt zahrnuje komplexní pojistnou ochranu i pojištění odpovědnosti.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojistný produkt se týká pojištění obytných a kancelářských budov (dokončených, rozestavěných a těch v rekonstrukci). Možné je také sjednat pojištění společných částí domu, což je vhodné především pro budovy, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek. Kromě standardně nabízeného živelního pojištění a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Produkt umožňuje pojistit jakoukoliv zkolaudovanou nemovitost, která není neudržovaná či opuštěná, stejně tak i nově zahajované stavby a k nim příslušející stavební materiál. Automatickou součástí pojištění je též pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti nebo díla ve stavbě nebo demolici.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Náročná technická zařízení jako počítačové servery, složité obráběcí stroje nebo turbíny či kompresory jsou často klíčovým a velmi drahým výrobním či provozním majetkem firmy. Kromě obvyklých nebezpečí jako požár či povodeň jim ale hrozí i poškození nebo zničení z důvodu technické havárie. Přepětí, zkrat, zlomení součásti nebo nedbalost obsluhy může na zařízení způsobit značné škody a zavinit i rozsáhlé výpadky provozu.

Pojištění strojů a elektroniky řeší právě takové technické havárie a uhradí náklady na opravu či znovupořízení pojištěného zařízení. Pojištění strojů se používá také pro různé mobilní pracovní stroje jako např. stavební či zemědělské stroje.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Movité věci, tedy provozní (nábytek, zařízení, výpočetní a kancelářská technika) nebo výrobní zařízení (stroje, přístroje a nástroje) a zásoby jsou společně s nemovitostmi nejčastěji pojišťovanou položkou majetku firmy.  Zajistit náhradu škody v případě poškození nebo zničení je však třeba nejen pro vlastní majetek, ale i pro cizí věci, převzaté či zapůjčené.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Peníze a ceniny jsou pro svoji zvláštní povahu obvykle ošetřeny samostatnou položkou v pojistných smlouvách a pojišťují se především proti odcizení.  Obvykle se pojištění peněz skládá z pojištění ve firemních prostorách (pokladny, trezory) a při přepravě.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.