Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je pojištění, které ze zákona musí mít uzavřeno každý majitel, resp. provozovatel motorového vozidla.

Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč. Navíc ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Chrání vás před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. U závažných nehod mohou částky za věcné škody a škody na zdraví dosahovat řádově miliony korun.

Povinné ručení hradí věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění, škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných, škody, které mají povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Havarijní pojištění slouží ke krytí škod na vlastním automobilu. Pomůže vám překlenout finanční ztráty při dopravní nehodě, krádeži nebo vandalizmu.

Havarijní pojištění slouží ke krytí škod na vlastním automobilu. Pomůže vám překlenout finanční ztráty při dopravní nehodě, krádeži nebo vandalizmu. Je určeno majitelům motorových vozidel, protože v případě zavinění dopravní nehody druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, je výhodné zejména pro často havarující řidiče.

Způsobit dopravní nehodu může každý, i když se většina řidičů snaží jezdit bezpečně. Škoda pak dosahuje řádů deseti- až statisíců (u luxusních automobilů i milionů). Pokud není automobil pojištěný, veškeré náklady na opravu nebo pořízení nového vozu musí uhradit majitel. Pokud však automobil havarijně pojištěný je, jeho vlastník zaplatí náklady pouze do výše spoluúčasti.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


1. Pojištění odpovědnosti z provozu letadel

Jedná se o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla jinému – „povinné ručení“ pro letadla. Toto pojištění odpovědnosti za škodu musí uzavřít všichni vlastníci nebo provozovatelé letadel minimálně s limity plnění, které jsou stanoveny nařízením směrnice EU.

Povinností vlastníka letadla je současně s výše uvedeným pojištění také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou cestující osobám, kde se pojišťují všechna sedadla, mimo sedadla pilota, pokud jsou tato sedadla obsazována.

2. Havarijní pojištění letadel

Havarijní pojištění je dobrovolné smluvní pojištění typu All risk, kde je pojištěno jakékoliv poškození zničení nebo odcizení letadla s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách. Výši pojistné částky může pojistník volit libovolně – jedná se o limit plnění, který z pojistně technického hlediska funguje jako pojištění na 1. riziko, tzn., že nemůže dojít k podpojištění. Částečné škody jsou plněny v nových cenách maximálně do výše sjednané pojistné částky.

3. Úrazové pojištění osob v letadle

Pojištění platí pro pojištěné osoby přepravované letadlem s možností individuálního stanovení pojistné částky.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojišťovny nabízející havarijní pojištění poskytují i asistenční služby. Většina pojišťoven poskytuje základní asistence s nízkými limity zdarma. Rozšířené asistenční služby získate za příplatek jako připojištění při sjednávání havarijního pojištění.

Konkrétní asistence mají pevně stanovené podmínky použití i limity plnění. Například odtah vozidla do nejbližšího servisu bývá u základní varianty asistenčních služeb limitován vzdáleností 50 km, kdežto u rozšířené varianty (za příplatek) bude Váš vůz odtažen až do 500 km vzdáleného servisu.

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Více pojištěných vozidel, méně starostí. Toto zdánlivě nelogické pravidlo můžete s klidem uplatnit na svůj vozový park při sjednání produktu flotilové autopojištění. Tento produkt je nejen finančně výhodný, ale zbaví Vás i administrativní zátěže. Flotilové autopojištění je určeno klientům, kteří mají pět a více vozidel. Postaráme se jak o klienty s několika vozidly, tak i o firmy s vozovými parky čítající stovky vozidel.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Vhodně ochránit sebe i blízké můžete díky pojištění, které se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem. K pojistnému plnění dojde v případě úrazu způsobeného v příčinné souvislosti s provozem konkrétního pojištěného vozidla.

Pojištění se hodí pro všechny, kteří jezdí často automobilem nebo v něm převážejí další osoby.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.