Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce

Pořadatelům koncertů, festivalů, venkovních slavností, sportovních turnajů apod. je určeno pojištění finančních ztrát vzniklých v důsledku nekonání akce. Pojištění kryje organizátorům náklady marně vynaložené na organizaci akce.

Rizikem pořadatele je především zrušení nebo přesunutí akce způsobené neúčastí umělce, živelní událostí (zejména srážkami, větrem a dalšími nepříznivými klimatickými podmínkami), zásahem státní nebo úřední moci.

Z pojištění jsou hrazeny náklady marně vynaložené na organizaci a konání akce.

Příklady škod z pojištění proti nekonání akce

– neúčast účinkujícího pro náhlé vážné onemocnění
– zpoždění letadla, zrušení leteckého spoje
– živelní událost, v jejímž důsledku dojde k poškození nebo zničení koncertní haly
– v důsledku závady na televizní technice se neuskuteční televizní přenos koncertu, a akce proto bude odložena
– závada na zvukotechnice, technickém zařízení koncertní haly
– zrušení akce kvůli vyhlášení státního smutku, evakuaci obyvatel

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.