Pojištění se vztahuje na rodinné domy a bytové jednotky včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou, která Vám zůstane i po kolaudaci stavby. V rámci pojištění Bydlení s asistencí lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění domácnosti je určeno pro pojištění vybavení a zařízení trvale obývané domácnosti bez ohledu na to, zda se tato domácnost nachází v rodinném, činžovním nebo panelovém domě. Pojištění se vztahuje na veškeré zařízení domácnosti, věci sloužící jejímu provozu i na věci osobní potřeby členů domácnosti. V rámci pojištění domácnosti lze uzavřít i pojištění občanské odpovědnosti, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete nebo včetně jejího rozšíření na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vedení přechodně užívané domácnosti a z provozu jejího zařízení, které Vás zbaví finančních starostí v případě, že Vy nebo osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti způsobíte škodu, kterou budete povinni nahradit.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění bytových domů je určeno jak občanům, majitelům bytových domů, tak společenstvím vlastníků bytových jednotek, obcím, developerským společnostem, bytovým družstvům i ostatním právnickým osobám. Pojištění bytových domů výhodně kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, finančními ztrátami z ušlého nájemného i před újmami způsobenými druhým.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění je určeno pro pojištění rekreačních objektů (domů i bytových jednotek), případně včetně vybavení a zařízení, nacházejících se na území České republiky a využívaných k individuální rekreaci. V rámci pojištění Víkend lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Krásná a udržovaná zahrada bývá často zálibou i pýchou majitelů rodinných domů, ale i chat či chalup. Přemýšleli jste však někdy, kolik by stálo obnovení porostů zahrady, pokud by se přes ni převalila vlna vody s bahnem? Vichřice může za pár vteřin polámat krásně vzrostlé stromy a teakový zahradní nábytek nebo gril také jistě každý letní večer neuklízíte před zloději do zamčené garáže.

Právě pro takové případy přišly pojišťovny s pojištěním vybavení zahrady. To zahrnuje jak porosty, tak terénní úpravy (zídky, ploty, cesty), ale i drobné stavby (pergola, udírna, altán) či bazény nebo zahradní jezírka a jejich vybavení (filtrace, čerpadla). Pojištění se vztahuje i na zahradní techniku jako je sekačka, motorová pila či malotraktor.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Tímto produktem můžete řešit pojištění invalidního vozíku, jízdního kola, hudebního nástroje nebo golfového vybavení. Pojistit můžete také věci zvláštní hodnoty, mezi které patří starožitnosti, obrazy a jiné ceniny. Pojištění platí kdekoliv na území celé ČR. Při škodě vám pojišťovna vyplatí částku na opravu poškozené věci nebo v případě odcizení částku ke koupi věci nové.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Prvním rizikem, proti kterému lze majetek pojistit, je tzv. živel. Toto pojištění se může týkat movité i nemovité věci. Základní živelní nebezpečí zde obvykle bývá požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (podle počátečních písmen anglických názvů těchto rizik – Fire, Lightning, EXplosion, Aircraft/Air crash – se tento typ pojištění někdy označuje jako FLEXA). K nim se často přiřazují další nebezpečí jako pád stromů a stožárů, sesuv zeminy nebo skal, vichřice, krupobití, záplavy a povodně, námraza a tíha sněhu, zemětřesení nebo náraz vozidel. Přitom pro každý konkrétní pojistný produkt bývá tato kombinace různá (jiná je např. u pojištění staveb, kde může být sesuv zemin podstatným rizikem, a jiná u pojištění motorových vozidel, kde jde obvykle jen o marginální nebezpečí).

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Tento typ pojištění se vztahuje jen na movité věci. Netýká se však škod způsobených „pouhou“ krádeží, kdy zloděj nepřekonal žádné překážky, které by chránily věc před odcizením. Toto pojištění se často doplňuje o krytí škod způsobených zpronevěrou, neoprávněným používáním věci nebo podvodem.

Pro účely pojištění odcizení se loupežné přepadení definuje zpravidla jako přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti určité osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního použití násilí či zneužil omamného či obdobného prostředku.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.