V běžném životě se stane řada situací, kdy někomu jinému můžete svojí nepozorností, či nedbalostí způsobit škodu. Škoda jinému však může vzniknout i bez vaší přímé účasti a přesto vám vzniká odpovědnost takovou škodu uhradit. Větev ze stromu na vašem pozemku, prasklá hadice od pračky, spadlá taška z vaší střechy nebo váš pes pod koly auta, mohou být příčinou vzniku škody ve stovkách tisíc i milionech korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu vám zajistí ochranu před takovými nároky a to včetně nákladů na právní obhajobu v případném soudním řízení. Pojištění odpovědnosti bývá zpravidla sjednáváno společně s pojištěním nemovitosti či domácnosti, některé druhy pojištění je však třeba uzavřít samostatně.

Nepostupoval Váš lékař v souladu se svými povinnostmi a způsobil Vám újmu?
Došlo ze strany lékaře k ublížení na Vašem zdraví či jinému lékařskému pochybení?
Bylo zboží, které jste zakoupili, zdravotně závadné?
Stal se Vám pracovní úraz nebo nemoc z povolání?
Jiné úrazy?

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli bývá hovorově označováno jako tzv. „pojistka na blbost“.  Patří však mezi často sjednávaná pojištění u zaměstnanců, protože je může významně uchránit před často dosti vysokou náhradou škody, která vznikne jejich zaviněním zaměstnavateli. Podle současných předpisů odpovídá zaměstnanec za škodu až do výše 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy.

Velmi často si toto pojištění uzavírají řidiči firemních aut, skladníci či jiné profese, které mohou snadno způsobit škodu na věci. Užitečné je toto pojištění ale i pro kancelářské profese, kde může vzniknout finanční škoda, např., při špatném výpočtu daňové povinnosti, chybně zadané objednávce apod.  Pojištění lze sjednat i pro pracovníky veřejné a státní správy.

Podmínky pojišťoven se u tohoto pojištění často mění, hlavně kvůli značnému množství škod. Velmi rozdílné jsou ceny pojištění a také spoluúčasti.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Podstatou pojištění je náhrada škody způsobené jiné osobě v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Vztahuje se i na odpovědnost osob pověřených čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodem a prostranství patřících k nemovitosti.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění kryje újmu způsobenou loveckým psem i mimo výkon práva myslivosti, ale také odcizení lovecké výbavy. Pojištění se vztahuje na celoevropskou působnost.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Stejně jako je na silnici povinné ručení, existuje i na vodě odpovědnost za škody způsobené provozem plavidla. Pojištění není povinné, ale rozhodně se vyplatí. Máte-li motorový člun, vodní skútr či plachetnici podléhající evidenci státní plavební dráhy, je třeba uzavřít zvláštní připojištění nebo samostatnou pojistku.

Škoda způsobená malým plavidlem, či třeba windsurfingem se zahrnuje do pojištění obecné odpovědnosti z provozu domácnosti.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.