Zdraví je naše nejcennější věc, na tom se jistě všichni shodneme. V dnešní době však závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt.  Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

Pro tyto případy máme jedno z  řešení, které může být například pojištění Best Doctors.

Účel plnění

Přístup ke špičkové lékařské péči v celosvětovém měřítku. Jistota, že diagnóza a způsob léčby stanovený ošetřujícím lékařem pojištěného je správný a optimální. Pojištěný se v době náročné životní situace nemusí o nic starat – veškeré zařizování, administrativu a úhradu nákladů přebírá společnost Best Doctors.

Pojištění závažné diagnózy, resp. lékařské zákroky

  • – rakovina (zhoubné nádory), vč. leukémie
  • – by-pass koronární tepny
  • – onemocnění srdeční chlopně (její úplné nahrazení)
  • – transplantace orgánu (ledvina, játra, slinivka, plicní lalok), tkáně, nebo kostní dřeně
  • – neurochirurgie – jakékoliv chirurgické zákroky v mozku nebo nitrolebeční zákroky

Co je zahrnuto v krytí

  • – překlady veškerých dokumentů (lékařských zpráv) do cizího jazyka a zpět
  • – výběr specialisty, specializovaného zařízení a veškerá komunikace s nimi
  • – monitorování průběhu léčby – dohled
  • – zajištění dopravy ke specialistovi (letenky, jízdenky), ubytování
  • – přímá úhrada nákladů (platby v nemocnici, zálohy, doprava, ubytování pro pojištěného a pro 1 doprovod)

Proč chtít toto pojištění?

Best Doctors je pojištění poskytující velmi zajímavou ochranu pro případ těžkých zdravotních diagnóz. Toto pojištění odstraňuje finanční a geografické bariéry, které brání v možnosti poskytnutí té nejlepší zdravotní péče.

Díky tomuto pojištění lze absolvovat vhodnou léčbu nebo operaci v zahraničí a získat odborný posudek, špičková péče se stává mnohem dostupnější.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Kvalitní úrazové pojištění by mělo být standardem pro každého, protože chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život. Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

 • Pojištění pro případ smrti úrazem – za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění

 • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu – tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny

Pojištění denního odškodného nebo doby léčení – díky moderní medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období.

 

Další možnosti připojištění:

– tělesné poškození úrazem (drobné i závažné úrazy typu naraženina, pohmoždění, zlomenina, apod.)
– invalidita
– úraz při dopravní nehodě
– vážná onemocnění
– pracovní neschopnost
– pobyt v nemocnici

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Dětské pojištění je druh životního pojištění, které obvykle sjednávají rodiče ve prospěch dětí, do doby, než děti dospějí, tedy do 18 až 26 let. Někdy je uváděno jako svatební pojištění, které tvoří pojistka, uzavřená pro případ smrti a dožití. Největší počet dětských pojištění je hlavně proti úrazu, a jeho trvalým následkům. Může být součástí rodinného, úrazového, případné jiného pojištění, některé pojišťovny nabízejí speciální dětské balíčky. Dětské pojištění může mít různou podobu, jako je úrazové pojištění, univerzální rizikové životní pojištění, po investiční životní pojištění, jehož součástí je i spořicí složka.

U dětí do 14 let včetně se jedná nejčastěji o úrazy:

22% sport, 22% domov, 14% škola a školka, 8% dopravní nehoda

 

Další možnosti připojištění:

– smrt
– smrt úrazem
– trvalé poškození následkem úrazu
– denní dávky po dobu léčení
– tělesné poškození úrazem (drobné i závažné úrazy typu naraženina, pohmoždění, zlomenina, apod.)
– invalidita
– úraz při dopravní nehodě
– vážná onemocnění
– pracovní neschopnost
– pobyt v nemocnici
– doprovod dítěte v nemocnici
– pobyt v rehabilitačním zařízení

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Úrazové pojištění pro rodinu představuje ideální a velmi variabilní produkt. Umožňuje přesně přizpůsobit rozsah krytí aktuálním potřebám vašich nejbližších v průběhu celé doby pojištění.

 

Další možnosti připojištění:

– smrt
– smrt úrazem
– trvalé poškození následkem úrazu
– denní dávky po dobu léčení
– tělesné poškození úrazem (drobné i závažné úrazy typu naraženina, pohmoždění, zlomenina, apod.)
– invalidita
– úraz při dopravní nehodě
– vážná onemocnění
– pracovní neschopnost
– pobyt v nemocnici
– zproštění od placení

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Když jste upoutáni na lůžko, je někdy těžké obstarat i ty nejjednodušší věci. Obzvlášť pokud jste na všechno sami. Proto je zde zdravotní a úrazová asistence, která vám umožní v případě potřeby konzultovat otázky související se zdravotním stavem nebo najít nejbližšího lékaře, pohotovost či lékárnu.

V případě, že budete v důsledku úrazu či nemoci hospitalizováni, stanete se imobilními nebo budete mít změněnou pracovní schopnost, získáte nárok i na osobního asistenta a další užitečné služby.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Pojištění usnadní pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu. Pojištěný má jistotu, že vložené peníze budou skutečně použity na vypravení pohřbu. Pokud skutečná výše nákladů na pohřeb nedosáhne sjednané pojistné částky, zbylé prostředky vyplácí pojišťovna obmyšlenému. Prostředky uložené v pojišťovně se zhodnocují garantovaným úrokem.

Dohodnete-li si předem podobu pohřbu s pohřebním ústavem, je umožněno nastavit přednostní výplatu plnění ve prospěch určeného pohřebního ústavu.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.






Úvěrové pojištění chrání klienta při výpadku pravidelných příjmů, a tedy neschopnosti hradit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. Pomáhá tak řešit některé nepříjemné situace, které mohou v životě nastat. Pojišťovna uhradí Váš dluh v případě úmrtí, a tím nepřenesete své dluhy na své blízké, nebo převezme splátky Vašeho úvěru v případě, že nebudete moci úvěr splácet z důvodu onemocnění vážnou chorobou (rakovina, srdeční infarkt apod.).

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.