rizikového životního (RŽP) pojištění nespoříte ani neinvestujete. Jednoduše si koupíte jistotu, že když dojde k nejhoršímu, pojišťovna vyplatí peníze.

Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ smrti, jehož úkolem je především omezit ekonomické dopady smrti pojištěnce na jeho okolí (rodina, úvěrující banka atd.). Obsahuje pouze rizikovou složku a nedojde-li k pojistné události, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. V rámci pojištění si pojištěnec nevytváří žádné dlouhodobé rezervy na důchod, a proto tento typ pojištění není daňově zvýhodněn.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.